Nella sử dụng công nghệ Cấy tóc tự thân độc quyền Micro FUE CellHair, đây là phương pháp được cải tiến hơn so với FUE thông thường. Phương pháp này sử dụng đầu thiết bị tạo tổn thương trên da rất nhỏ, chỉ khoảng 0.6-0.8 mm, kết hợp với phương pháp bút cấy DHI để đưa từng nang tóc vào da.